MAKLUMAT PELAJAR SMKRA 2000
 
Bangsa
Melayu
Cina
India
Lain-lain
Jumlah
Tingkatan
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
Peralihan
   
73
33
9
2
-
-
82
35
Tingkatan 1
90
80
168
118
25
6
2
3
282
207
Tingkatan 2
104
60
143
151
21
18
7
-
275
229
Tingkatan 3
88
52
125
140
10
14
3
4
226
210
Tingkatan 4
49
60
106
142
15
10
-
1
170
214
Tingkatan 5
57
50
158
101
17
8
3
1
235
166
Jumlah Pagi
194
162
389
383
42
32
6
6
631
584
Jumlah Petang
194
140
384
302
55
26
9
3
642
471
Jumlah Besar
388
302
773
685
97
58
15
9
1273
1055
                                                                                                    Jumlah Pelajar  =  2328
Jumlah Kelas

Pagi          33
Petang      30
Jumlah     63