MAKLUMAT BUKAN GURU 2000
 
KAKITANGAN SOKONGAN
GRED
BILANGAN
Ketua Pembantu Tadbir
N 7
1
Pembantu Tadbir
N 9
3
Pembantu Tadbir Rendah
N 11
1
Pembantu Makmal/Rendah
C 7
3
Pembantu Am Rendah
N 13
6
Pembantu Rendah Awam
R 11
5
Jaga
R 11
1
Jumlah   
20