SENARAI NAMA GURU-GURU SESI PAGI 2000
 
 
NAMA
KELAS
KOD
1
Pn. Hjh. Norliah bt. Wahab  
NW
2
Pn. S. Chandra  
SC
3
Pn. Rosna bt. Abd. Wahid  
RW
4
Pn. T. Kumar  
TK
5
Pn. Hong Yang Sing  
HYS
6
En. Kwong Yak Keong  
KYK
7
Pn. Hanipah bt. Endut  
HE
8
Pn. Tn. Hasnah bt. Raja Hassan  
TH
9
Pn. V. Murugiah  
MUR
10
Pn. Grace Chin
5S1
GC
11
En. Harman Shah b. Hashim
5S2
HS
12
Pn. Nahariah bt. Awang
5K1
NA
13
Pn. Yap Chin Tuan
5K2
YCT
14
Cik Mary Peters
5K3
MP
15
En. Mohd Nazri Siweng
5K4
MNS
16
Pn. Wan Nurizan bt. Zakaria
5K5
WN
17
Pn. P. Margaret
5K6
PM
18
Pn. Rosmilia bt. Supandi
5K7
ROS
19
Pn. Cheng Sok Fun
5K8
CSF
20
Pn. Norliza bt. Md. Noh
5K9
NMN
21
Pn. Wan Rosnani bt. Wan Mohd Amin
4S1
WR
22
Pn. Tan Siw Chok
4S2
TSC
23
Cik Hooi Lay See
4K1
HLS
24
Cik Jassie Sam
4K2
JS
25
Pn. Norzaidah bt. Jaafar
4K3
ZA
26
Pn. Noraini bt. Mustafa
4K4
NM
27
En. Mahadi b. Mohd
4K5
MM 
28
En. Aminudin b. Shoib
4K6
ABS 
29
En. Sihabuddin b. Putih
4K7
SIH
30
Cik Piriamalar Ramiah
4K8
PR
31
Pn. Norlaila bt. Abu Bakar
4K9
NAB
32
En. Mokhtar b. Wahid
3K1
MOK
33
Pn. Nor Asidah bt. Sahar
3K2
NAS
34
Pn. Salwani bt. Samad
3K3
SS
35
Pn. Azlin bt. Md. Aris
3K4
AZL
36
Pn. Siti Haidah bt. Musa
3K5
SH
37
Pn. Masrol Hairah bt. Bustani
3K6
MAS
38
En. Ahmad Azlan b. Abdullah 
3K7
AA
39
En. Mohd Ariff b. Abbas
3K8
MA
40
Pn. Nurizan bt. Jamaluddin
3K9
NJ
41
Pn. Ravinder Kaur
3K10
RK
42
En. Mazlan b. Abdul Hamid
3K11
MAH
43
Pn. Siti Mastura bt. Suratman  
SM
44
Pn. Khoo Lai Kwee  
KLK
45
Pn. Fadzilah bt. Abd. Daud  
FAD
46
Pn. Salamah bt. Sopian  
SP
47
En. Abu Zaid b. Zakaria  
AZZ
48
Pn. Solehah bt. Omar  
SOL
49
En. Azmiran bt. Alias  
AZM
50
En. Wan Kim Seong  
WKS
51
En. Ibrahim b. Sahadan  
IS
52
Pn. Mahadiah bt. Muda  
MM
53
En. Sauki b. Yusof  
SY
54
En. Mazlan Domat b. Sharuddin  
MDS
55
Pn. Azizah bt. Mansor  
AM
56
Cik Wong Guat Mooi  
WGM
57
Pn. Zalina bt. Ismail  
ZI
58 En. Wan Mohd Zaidi bt. Wan Mahmood
WMZ