KAKITANGAN BUKAN GURU TAHUN 2000
 
 
NAMA
JAWATAN
1
Mohd. Ali b. Majid Ketua Pembantu Tadbir
2
Khatijah bt. Siran Pembantu Tadbir
3
Zilawati bt. Anjang Abdul Rahim Pembantu Tadbir
4
Mohd Zaki b. Shaarani Pembantu Tadbir
5
Kamarudin b. Harun Pembantu Makmal
6
Rosliza bt. Abdul Rahim Pembantu Makmal
7
Junaidah bt. Saat Pembantu Makmal
8
Asida Adris @Talawatte Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip)
9
Musaruddin b. Sahi Pembantu Am Rendah (Makmal)
10
Md. Isa b. Omar Pembantu Am Rendah (Makmal)
11
Norazilinah bt. Mohd. Nor Pembantu Am Rendah (Makmal)
12
Asiah bt. Mohd Noor Pembantu Am Rendah (Pejabat)
13
Nabisah bt. Ismail Pembantu Am Rendah (Pejabat)
14 Hamidah bt. Mohd Pembantu Am Rendah (Asrama)
15
Hindun bt. Abdullah Pekerja Rendah Awam
16
Bareah bt. Ahmad Pekerja Rendah Awam
17
Anne Philomena Pekerja Rendah Awam
18
Rosli b. Megat Zakaria Pekerja Rendah Awam
19
Che Ani b. Hassan Pekerja Rendah Awam
20
Mohd. Sani b. Mohd. Shariff Jaga