Make your own free website on Tripod.com
TAKWIN SEKOLAH 2000
Penggal Kedua
 
 Jun
Julai 
Ogos 
Sep 
Okt 
Nov 
Dis 
7 - 17 Ogos 2000 Ujian Lisan Bahasa Inggeris SPM
10 Ogos 2000 Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum kali-2
12 Ogos 2000 Mesyuarat Panitia-Panitia kali ke-3
19 Ogos 2000 Kelas Tambahan
26 Ogos 2000 Kelas Tambahan
28-30 Ogos 2000 Minggu Patriotik
31 Ogos 2000 Hari Kebangsaan