Make your own free website on Tripod.com
S U D U T   K A R Y A
 
Sudut Karya Bahasa Melayu
Keluarga Saya - oleh: Chooi Chee Hong (TP 7)
Buah-buahan Tempatan - oleh: Lim Ka Keat (1 K 10)
Hancurnya Harapan Seorang Ayah - oleh: Juliana (2 K 9)
Kenangan Silam - oleh: Amirul Hidayat (3 K 13)
'U' Apakah Aku Layak Di Sisimu? - oleh: NurWidaya & Aniza (4 Sc 2)
Aku Yang Disini - oleh: Asmarwati (5 K 3)
Negara Kita Tanggungjawab Kita - oleh: Tham Wai Hong (5 Sc 1)
Untukmu - oleh: Tuan King Yik (3 K 13)
Dekat Disisiku - oleh: Tungkiq (Batang Kali, Selangor DE)
 
Sudut Karya Bahasa Inggeris
Why God Created Teachers - created by: Shalani (1 K 8)
Fun - created by: Haravinder Kaur (1 K 10)
No Charge - created by: Suresh (2 K 11)
Taiping - created by: Noor Farah Noordin (1 K 10)
I Am A Malaysian - created by: Wong Yong Way (3 K 13)
The Saddest Day In My Life - created by: Miguel Singh (4 K 6)