Make your own free website on Tripod.com
SENARAI TUGAS-TUGAS 1999
 
 
1. Pengetua : Pn. Hjh. Norliah bt. Wahab
 
2. Penolong Kanan (Tadbiran) : Pn. S. Chandra
 
3. Penolong Kanan (HEM) : Pn. Rosna bt. A. Wahid
 
4. Penyelia Petang : Pn. Rakiah bt. Yusoff
 
5. Penyelaras Kokurikulum : Cik Hasmawati bt. Sulaiman (Petang) 
                                        : Pn. Azizah bt. Mansor (Pagi)
 
6. Penyelaras Panitia-Panitia : Pn. Nahariah bt. Awang 
 
7. GURU-GURU KANAN
 
    Bidang Sains                       : En. Kwong Yak Keong
    Bidang Bahasa                    : Pn. Hanipah bt. Endut
    Bidang Kemanusian             : Pn. T. Kumar
    Bidang Vokasional/Teknikal  : Pn. Hong Yang Sing

 
8. PENYELIA-PENYELIA TINGKATAN
 
    Penyelia Tingkatan TP  : Pn. Looi Sook Han
    Penyelia Tingkatan 1    : Pn. Nor Zaiton bt. Md. Noor
    Penyelia Tingkatan 2    : Pn. Chew Hock Hin
    Penyelia Tingkatan 3    : Pn. Ravi Menon
    Penyelia Tingkatan 4    : Pn. V. Murugiah
    Penyelia Tingkatan 5    : Pn. Tn. Hasnah bt. Raja Hassan
 
9. JAWATANKUASA KURIKULUM
Penasihat                               : Pn. Hjh. Norliah bt. Wahab
Pengerusi                               : Pn. S. Chandra
Naib Pengerusi                        : Pn. Rosna bt. A. Wahid
                                              : Pn. Rakiah bt. Yusoff
Setiausaha                              : Pn. Solehah bt. Omar
Penolong Setiausaha                : Pn. Norliza bt. Md. Noh
Setiausaha Peperiksaan            : Pn. Tn. Hasnah bt. Raja Hassan
Guru Pusat Sumber                  : Pn. Mahadiah bt. Muda
Guru Media                              : En. Azmiran
Guru Bimbingan & Kaunseling   : En. Mazlan Domat b. Shahruddin
Guru-guru Kanan                      : En. Kwong Yak Keong
                                               : Pn. hanipah bt. Endut
                                               : Pn. T. Kumar
                                               : Pn. Hong Yang Sing
 
10. PUSAT SUMBER
 
    Pn. Mahadiah bt. Muda (Ketua)
    Pn. Tg. Nur Azian bt. Raja Puji
    Pn. Saleha bt. Adnan
    Pn. Mahyani bt. Kamaruzaman
 
11 GURU DISIPLIN DAN PENGAWAS
 
    En. Ibrahim b. Sahadan (Ketua)
    Pn. Habibah bt. Hussin (Setiausaha)
    Pn. Nor Waja bt. Nordin (Pengawas)
    En. Harman Shah b. Hashim
    En. Kok See Kaw
    Pn. Ravi Menon
    En. Amiruddin b. harun (Ketua Petang)
    Pn. Nor Zaiton bt. Mohd Nor (Penolong)
    En. Mokhtar b. Wahid
    Pn. Chew Hock Hin
    Pn. Looi Sook Han
    En. Ahmad Azlan b. Abdullah
    En. Suginder Singh
 
12. BADAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
 
    En. Mazlan Domat b. Shahruddin (Ketua)
    Pn. Tg. Nur Azian bt. Raja Puji
    Pn. T. Kumar
    Cik Hasmawati bt. Sulaiman
    Pn. Chew Hock Hin
    Pn. Fatima Mazira bt. Rafie
 
13. GURU PPD
 
    Pn. Azizah bt. Mansor
    Pn. Meriam bt. Jalleh
 
14. GURU SLAD
 
    Pn. Fadzilah
    Pn. Habibah bt. Hussin
 
15. BUKU REKOD/KAD 001
 
    Pn. Azlin bt. Md Aris
    Pn. Meriam bt. Jalleh
 
16. KESIHATAN
 
    Pn. Nor Rizan bt. Awang Nor
 
17. BIASISWA
 
    Pn. Nor Waja bt. Nordin
    Pn. Nor Rizan bt. Awang Nor
 
18. BIASISWA BAITULMAL
 
    Pn. Solehah bt. Omar
    Pn. Fatima Mazira bt. Rafie
 
19. KETUA-KETUA PANITIA MATA PELAJARAN
 
    Bahasa Melayu               : Pn. Hanipah bt. Endut
                                          : Cik Kirar Sare
    Bahasa Inggeris              : Pn. V. Murugiah
                                         : Pn. Nurizan bt. Jamaludin
    Matematik                      : Pn. Ros Mislia bt. Supandi
                                         : Pn. Chew Hock Hin
    Sains                             : Cik Mary Peters
    Fizik                              : Pn. Tan Siw Chok
    Kimia                             : Pn. Grace Chin
    Biologi                            : Pn. Mahadiah bt. Muda
    Sains Teras                    : Pn. P. Margaret
    Sains Menengah Rendah : En. Ibrahim b. Sahadan
    Sains (Petang)                : Pn. Che Hawa b. Abd. Razak
    Geografi                         : En. Mohd Nazri b. Siweng
                                         : Cik Che Zurina bt. Osman
    Sejarah                          : Pn. Nahariah bt. Awang
                                         : En. Che Soh b. Hussin
    Pendidikan Agama Islam : Pn. Solehah bt. Omar
                                         : Pn. Fatma Mazira bt. Rafie
    Pendidikan Moral            : Pn. Krishna Kumarie
                                         : Pn. Shuraida bt. Ismail
    Pendidikan Seni             : Pn. Salamah bt. Sopian
                                         : Pn. Rohizan bt. Ibrahim
    Kemahiran Hidup            : En. Wan Kim Seong
                                         : Pn. Nor Rizan bt. Awang Nor
    Ekonomi Asas                : Pn. Yap Chin Tuan
    Prinsip Akaun                 : En. Azmiran bt. Alias
    Perdagangan                  : Pn. Norliza bt. Md. Noh
    Bahasa Cina                   : Pn. Cheong Yam Fen
    Pendidikan Jasmani        : Cik Piriamalar Ramiah
                                         : Pn. Nor Zaiton bt. Md. Noor
 
20. PERABOT
 
    En. Wan Kim Seong (Ketua)
    En. Che Soh bt. Hussin
 
21. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN
 
    En. Ariffin b. Hashim (Ketua)
    Pn. Bahanom bt. Jaafar
 
22. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
 
    Pn. Azizah bt. Mansor (Ketua)
    En. Mohamad b. Ismail
    Pn. Azimah bt. Yaakob
    En. Daud b. Darus
 
23. MAJALAH SEKOLAH
 
    Pn. Khoo Lai Kwee (Ketua)
    X (Guru Bahasa Inggeris)
    X (Guru Bahasa Melayu dan Sejarah)
    Pn. Norzaidah bt. Jaafar
    Pn. Susila Devi
    Pn. Cheong Yam Fen
 
24. KANTIN
 
    Pn. Rosna bt. A. Wahid
    En. Jaafar bt. Yahya
 
25. JADUAL WAKTU SEKOLAH/GANTIAN
 
    Pn. T. Kumar (Ketua)
    Cik Mary Peters
    Pn. Grace Chin
    En. Amiruddin b. Harun
    En. Mokhtar b. Wahid
    Cik Hasmawati bt. Sulaiman
 
26. BUKU KEMASUKAN PELAJAR
 
    Pn. Ravi Menon
    Cik Hasmawati Sulaiman
 
27. KOPERASI SEKOLAH
 
    Pn. Hong Yang Sing
    Pn. Siti Haidah bt. Musa
    Pn. Norliza bt. Md. Nor
    Pn. Noraini bt. Mustafa
    Pn. Zurainie bt. Md. Salleh
 
28. PENYEMAK BUKU KEDATANGAN
 
    Pn. Wan Nurizan bt. Zakaria (Tingkatan 5)
    Pn. Siti Haidah bt. Musa (Tingkatan 4)
    Pn. Masrol bt. Bustani (Tingkatan 3)
    Pn. Maizan bt.Mohamad (Tingkatan 2)
    Pn. Zurainie bt. Md Salleh (Tingkatan 1)
    Pn. Looi Sook Han (Tingkatan Peralihan)
 
29. PROGRAM PUPUK
 
    Pn. Hanipah bt. Endut (Ketua)
    Cik Hasmawati bt. Sulaiman
    Pn. Siti Haidah bt. Musa
    Pn. Norashidah bt. Sahar
    Cik Kirar Sare
    Cik Che Zurina bt. Osman
    Pn. Napisah bt. Awang
 
30. PROGRAM SAL
 
    Pn. V. Murugiah (Ketua)
    Pn/Mr X
    Pn/Mr Y
    Pn. Wan Nurizan bt. Jamaludin
    Pn. Ravinder Kaur
 
31. JAWATANKUASA DISIPLIN
 
    Pengetua
    Penolong Kanan Tadbiran
    Penolong Kanan HEM
    Penyelia Petang
    Guru-Guru Disiplin
    Kaunselor
    Penyelia Tingkatan
    Guru Agama
    Guru Moral
 
32. JAWATANKUASA KEWANGAN
 
    Pengetua
    Penolong Kanan Tadbiran
    Penolong Kanan HEM
    Penyelia Petang
    Guru Kanan Bidang
 
33. JAWATANKUASA KURIKULUM
 
    Pengetua
    Penolong Kanan Tadbiran
    Penolong Kanan HEM
    Penyelia Petang
    Guru Kanan Bidang
    Ketua-Ketua Panitia
    Penyelia Tingkatan
 
34. JAWATANKAUSA KOKURIKULUM
 
    Pengetua
    Penolong Kanan Tadbiran
    Penolong Kanan HEM
    Penyelia Petang
    Setiausaha Sukan
    Penyelaras Sukan
    Penyelaras Persatuan
    Penyelaras Permainan
 
35. JAWATANKUASA KANTIN
 
    Pengetua
    Penolong Kanan HEM
    Seorang Guru Disiplin
    Guru Yang Dilantik
 
36. SETIAUSAHA SUKAN
 
    En. Sauki @ Saufi b. Yusof
    En. Ismail b. Ibrahim