Make your own free website on Tripod.com
                    Latar Belakang

                    Nama Sekolah           :  Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Abdullah
                    Alamat Sekolah         :  Batu 5, Jalan Kepong, 52000 Kuala Lumpur
                    Kod Sekolah             :  WEB 0248
                    Gred Sekolah            :  Gred A
                    Kod Pusat Sumber    :  S 65
                    Jenis Sekolah            :  Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan
                    Pengetua                   :  Pn. Hjh. Norliah bt. Wahab
                    Bilangan Pelajar        :  2312 orang
                    Bilangan Guru           :  107 orang
                    Tingkatan                  :  Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan Lima