Make your own free website on Tripod.com
PIAGAM PELANGGAN SMKRA
 
Kami Warga Sekolah Menangah Kebangsaan Raja Abdullah dengan penuh
tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan
usaha kami untuk:

 
1.    Melaksanakan dasar pendidikan melalui Falsafah Pendidikan Negara.

 
2.    Menyediakan prasarana pendidikan yang cukup supaya suasana
       pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih kondusif.

 
3.    Memastikan setiap pelajar mencapai tahap pendidikan yang maksima.

 
4.    Melahirkan individu yang berpotensi, progresif dan penyayang.

 
5.    Memastikan sistem pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan oleh
       guru-guru dengan penuh tanggungjawab dan berkesan.

 
6.    Mewujudkan warganegara yang cergas, cerdas dan bersatu-padu
       melalui program kokurikulum.

 
7.    Mewujudkan budaya sekolah ke arah masyarakat penyayang dan
       harmoni.