Make your own free website on Tripod.com
M A T L A M A T   S M K R A
 
1.    Melahirkan rakyat yang mempunyai sikap bertanggungjawab dan
       komited pada bangsa dan negara.

 
2.    Membina masyarakat sekolah yang bersikap toleransi dan
       berakhlak mulia.

 
3.    Mengeluarkan pelajar-pelajar yang sentiasa cergas dan sihat
       melalui penglibatan mereka dalam kegiatan kokurikulum.

 
4.    Mengharumkan imej sekolah dengan pencapaian akademik
       yang cemerlang.