Make your own free website on Tripod.com
LEMBAGA SEKOLAH TAHUN 2000
 
PENGAWAS

    Pn. Siti Masturah bt. Suratman 
    Pn. Habibah bt. Hussin
 
SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

    Pn. Azizah bt. Mansor (Ketua)
    Pn. Azimah bt. Yaakob
 
SUKAN

    En. Sauki @ Saufi b. Yusof (Setiausaha Sukan)
    En. Ismail b. Ibrahim (Penolong Setiausaha Sukan)
    En. Pian a/l Chen (Penolong Setiausaha Sukan)
    En. Mohd Ariff b. Abbas (Ahli Jawatankuasa)
    En. Azmiran b. Alias (Ahli Jawatankuasa)