Make your own free website on Tripod.com
JAWATANKUASA KURIKULUM 2000
 
1. JAWATANKUASA KURIKULUM
    Penasihat                                : Pn. Hjh. Norliah bt. Wahab
    Setiausaha                              : Pn. S. Chandra
    Penolong Setiausaha                : Pn. Norliza bt. Md. Noh

    Ahli Jawatankuasa
    Penolong Kanan (HEM)             : Pn. Rosna bt. A. Wahid
    Penyelia Petang                       : Pn. Rakiah bt. Yusoff
    Penolong Penyelia Petang         : Cik Hasmawati bt. Sulaiman
    Setiausaha Peperiksaan            : Pn. Tn. Hasnah bt. Raja Hassan
    Pen. Setiausaha Peperiksaan    : Pn. Fadzillah bt. Abu Bakar
    Guru Pusat Sumber                  : Pn. Mahadiah bt. Muda
    Guru Media                              : En. Azmiran b. Alias
    Guru Komputer                         : En. Abu Zaid b. Zakaria
    Guru Bimbingan & Kaunseling   : En. Mazlan Domat b. Shahruddin
 
2. KETUA-KETUA PANITIA MATA PELAJARAN
 
    Bahasa Melayu               : Pn. Hanipah bt. Endut
                                          : Cik Kirar Sare
    Bahasa Inggeris              : Pn. V. Murugiah
                                         : En. Othman b. Ali
    Matematik                      : Pn. Ros Mislia bt. Supandi
                                         : Pn. Chew Hock Hin
    Sains                             : Cik Mary Peters
    Fizik                              : Pn. Tan Siw Chok
    Kimia                             : Pn. Grace Chin
    Biologi                            : Pn. Mahadiah bt. Muda
    Sains Teras                    : Pn. P. Margaret
    Sains Menengah Rendah : En. Ibrahim b. Sahadan
    Sains (Petang)                : Pn. Che Hawa b. Abd. Razak
    Geografi                         : En. Mohd Nazri b. Siweng
                                         : Cik Che Zurina bt. Osman
    Sejarah                          : Pn. Nahariah bt. Awang
                                         : En. Che Soh b. Hussin
    Pendidikan Agama Islam : Pn. Solehah bt. Omar
                                         : Pn. Fatma Mazira bt. Rafie
    Pendidikan Moral            : Pn. Nor Asidah bt. Sahar
                                         : Pn. Shuraida bt. Ismail
    Pendidikan Seni             : Pn. Salamah bt. Sopian
                                         : Pn. Rohizan bt. Ibrahim
    Kemahiran Hidup            : En. Wan Kim Seong
                                         : Pn. Nor Rizan bt. Awang Nor
    Ekonomi Asas                : Pn. Yap Chin Tuan
    Prinsip Akaun                 : En. Azmiran bt. Alias
    Perdagangan                  : Pn. Norliza bt. Md. Noh
    Bahasa Cina                   : Pn. Cheong Yam Fen
    Pendidikan Jasmani        : Cik Piriamalar Ramiah
                                         : En. Ismail b. Ibrahim
    Sastera Melayu              : Pn. Norlaila bt. Abu Bakar
    Jasawur Islam                : Pn. Tg. Nur Azian bt. Raja Puji
 
3. PUSAT SUMBER
 
    Pn. Mahadiah bt. Muda (Ketua)
    Pn. Tg. Nur Azian bt. Raja Puji
    Pn. Mazian bt. Mohamed
    Pn. Rusmawati bt. Hanafi
 
4. GURU DISIPLIN DAN PENGAWAS
 
    En. Ibrahim b. Sahadan (Ketua)
    Pn. Habibah bt. Hussin (Setiausaha)
    Pn. Mastura bt. Suratman (Pengawas)
    En. Harman Shah b. Hashim
    En. Mokhtar b. Wahid
    En. Ahmad Azlan b. Abdullah
    En. Abu Zaid b. Zakaria
    En. Wan Mohd Zaidi bt. Wan Mahmood
    Pn. Salwani bt. Samad
    Cik Jassie Sam
    En. Mazlan Domat b. Shahruddin
    En. Pian a/l Chen (Ketua Petang)
    Pn. Nor Zaiton bt. Mohd Nor (Penolong)
    Pn. Adidal bt. Zahari
    Pn. Looi Sook Han
    Pn. Fatima Mazira bt. Rafie
    En. Suginder Singh
 
5. BADAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
 
    En. Mazlan Domat b. Shahruddin (Ketua)
    Pn. T. Kumar
    Pn. Fadzillah bt. Mat Nor
    Pn. Looi Sook Han
    Pn. Fatima Mazira bt. Rafie 
 
6. GURU PPD
 
    Pn. Azizah bt. Mansor
 
7. GURU SLAD
 
    Pn. Fadzilah bt. Abu Daud (Ketua)
    Pn. Habibah bt. Hussin
 
8. BUKU REKOD/KAD 001
 
    Pn. Azlin bt. Md Aris
    Pn. Che Hawa bt. Abd. Razak
 
9. KESIHATAN
 
    Pn. Zalina bt. Ismail
    Pn. Zaiton bt. Mat Isa 
 
10. BIASISWA
 
    Pn. Siti Mastura bt. Suratman
    Pn. Nor Rizan bt. Awang Nor
 
11. BIASISWA BAITULMAL
 
    Pn. Solehah bt. Omar
    Pn. Fatima Mazira bt. Rafie
 
12. PERABOT
 
    En. Wan Kim Seong (Ketua)
    En. Che Soh bt. Hussin
 
13. KEBERSIHAN DAN KECERIAAN
 
    En. Mazlan b. Abd. Hamid (Ketua)
    Pn. Bahanom bt. Jaafar
 
14. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
 
    Pn. Azizah bt. Mansor (Ketua)
    Pn. Masrol Hairah bt. Bustani
    Pn. Che Hawa bt. Abd. Razak
    En. Ahamad Jafree b. Hussin
 
15. MAJALAH SEKOLAH
 
    Pn. Khoo Lai Kwee (Ketua)
    Pn. Nurizan bt. Jamaluddin     
    Pn. Nor Zaidah bt. Jaafar
    Pn. Saleha bt. Adnan
    Pn. Cheong Yam Fen
 
16. KANTIN
 
    Pn. Rosna bt. A. Wahid
    En. Jaafar bt. Yahya
 
17. JADUAL WAKTU SEKOLAH/GANTIAN
 
    Pn. T. Kumar (Ketua)
    Cik Mary Peters
    En. Amiruddin b. Harun
    Cik Hasmawati bt. Sulaiman
 
18. BUKU KEMASUKAN PELAJAR
 
    Pn. Tn. Hasnah bt. Raja Hassan
    Pn. Fazliah bt. Mat Nor
 
19. KOPERASI SEKOLAH
 
    Pn. Hong Yang Sing (Ketua)
    Pn. Noraini bt. Mustafa (Setiausaha)
    Pn. Siti Haidah bt. Musa
    Pn. Adidal bt. Zahari
    Pn. Shuraida bt. Ismail
 
20. PENYEMAK BUKU KEDATANGAN
 
    Pn. Nahariah bt. Awang (Tingkatan 5)
    Pn. Siti Haidah bt. Musa (Tingkatan 4)
    Pn. Masrol Hairiah bt. Bustani (Tingkatan 3)
    Pn. Adidal bt. Zahari (Tingkatan 2)
    Pn. Nor Zaiton bt. Mohd Nor (Tingkatan 1)
    Pn. Looi Sook Han (Tingkatan Peralihan)
 
21. PROGRAM PUPUK
 
    Pn. Hanipah bt. Endut (Ketua)
    Pn. Siti Haidah bt. Musa
    Pn. Nor Ashidah bt. Sahar    
    Cik Hasmawati bt. Sulaiman
    Cik Kirar Sare
    Cik Che Zurina bt. Osman
    Pn. Napisah bt. Awang
 
22. PROGRAM SAL
 
    Pn. V. Murugiah (Ketua)
    Pn. Ravinder Kaur
    Pn. Soleha bt. Adnan
    En. Othman b. Ali
 
23. JAWATANKUASA KURIKULUM
 
    Pengetua
    Penolong Kanan Tadbiran
    Penolong Kanan HEM
    Penyelia Petang
    Guru Kanan Bidang
    Ketua-ketua Panitia
    Penyelia Tingkatan
    Guru Pusat Sumber
    Guru Media
    Guru Bimbingan & Kaunseling
    Guru Komputer
 
24. JAWATANKUASA KEWANGAN
 
    Pengetua
    Penolong Kanan Tadbiran
    Penolong Kanan HEM
    Penyelia Petang
    Guru Kanan Bidang
 
25. JAWATANKUASA KANTIN
 
    Pengetua
    Penolong Kanan HEM
    Seorang Guru Disiplin
    Guru Yang Dilantik