Make your own free website on Tripod.com
F A L S A F A H   S M K R A
 
Memberi peluang yang sepenuhnya
kepada semua pelajar untuk mengembangkan
kebolehannya (akademik dan fisikal) ke tahap
yang maksimum.
 
Mengamalkan budaya penyayang
dan mewujudkan sikap tolak-ansur,
bersefahaman dan bersatu-padu