Make your own free website on Tripod.com
COGAN KATA SEKOLAH
 
" S  E  N  T  I  A  S  A     M  A  R  A "
merupakan cogan kata Sek. Men. Keb. Raja Abdullah.
Cogan kata ini menjadi pegangan setiap pelajar kerana
ia melambangkan kegigihan pelajar menuntut ilmu dan
teknik dengan nurani yang bersih dan wangi untuk
menuju biduk kematangan.